Pohádková stezka

 

V Malé Úpě na Vás čeká deset zastavení s pohádkami od známé české spisovatelky, paní Marie Kubátové. Pohádky jsou přeloženy do angličtiny, němčiny a polštiny. Jednotlivá zastavení jsou umístěna v lokalitě Horní i Dolní Malé Úpy a mají za úkol seznámit malé i velké návštěvníky této malebné horské obce nejenom s tvorbou paní spisovatelky, ale i s nádhernými místy a nezapomenutelnými výhledy, které by bez motivace mnohdy malé dětské nožky jen těžko zdolávaly. Trasa je dlouhá 17 km, ale lze si ji rozdělit do několika okruhů. Brožurku s mapkou a 10 políčky pro překreslení jednotlivých ornamentů získáte za 30 Kč na Pomezní Boudě, na chatě Moravanka, Sněženka, Permoník nebo Rusalka. Brožurky jsou také k dostání na informačním centru.

Pohádková stezka
Délka trasy: 19 km
Kontakty: www.pohadkova-stezka.cz
 
 

Černohorské rašeliniště

 

Černá hora je nejmohutnějším vrcholem jižní části Krkonoš. V její blízkosti se nachází rozlehlé rašeliniště, jehož nejzajímavějšími částmi prochází naučná stezka. Poučnou procházku tímto neobyčejným územím doplníme návštěvou horské mléčné farmy manželů Sosnových na Vlašských boudách. Trasa začíná u horní stanice kabinové lanové dráhy na Černé hoře, v jejíž blízkosti můžeme za počasí s dobrou viditelností navštívit rozhlednu, která vznikla po přestavbě jedné z podpěr původní visuté lanové dráhy. Po červené značce mineme rekonstruovanou Černou boudu, kde budeme opět obdivovat nádherné panorama se Sněžkou, Studničnou, Obřím a Modrým dolem, v jarních měsících zde můžeme pozorovat utávání sněhu na tzv. mapě republiky na lavinovém svahu v Modrém dole. Nyní jdeme společně se žlutou značkou až do míst, kde tato odbočuje vpravo k vyhlídkové věži na Černohorské rašeliniště, jedno z největších vrchovištních rašelinišť v Krkonoších, kterým můžeme projít spolu se zelenou značkou a naučnou stezkou. Rozloha rašeliniště je 66 ha a stáří je přes 6 000 let. Po prohlídce rašeliniště pokračujeme po žluté značce na Pěticestí a Vlašské boudy. Z Vlašských bud po Hermanově cestě na Pražačku a odtud po modré na Modrokamennou boudu. Pokud máte místní znalost a chcete si cestu zkrátit odbočíte na vrcholu stoupání nad Velkými Tippeltovými boudami vpravo na svážnici, která Vás přes Krausovy boudy dovede rovněž na Modrokamennou boudu. Pokud jste vyráželi na výlet již ze Svobody nad Úpou a nemáte auto u dolní stanice lanové dráhy sejdete do Svobody nad Úpou po zelené značce, zpět do Janských Lázní Vás dovede značka modrá.

 
 

Přes Janskou horu do Janských Lázní

 

Výchozím bodem je opět autobusové nádraží, ale na žlutou značku po které půjdeme až na Hoffmannovy boudy se můžeme napojit třeba u kostela téměř ve středu města. Odtud stoupáme nejprve po loukách s pěknými výhledy na Svobodu a masiv Rýchorského hřebene, později lesem až na vrchol Janské hory. Odtud dále k Janské boudě a na Zlatou vyhlídku, odkud jsou velmi pěkné výhledy do Podkrkonoší. Z Hoffmannovy boudy, kam dojdeme po pohodlné lesní cestě, po zelené se dostaneme do centra Janských Lázní.

Janská hora
Délka trasy: 8 (11) km
 
 

Via Piette

 

 

U autobusového a vlakového nádraží ve Svobodě nad Úpou začíná vycházka v okolí Svobody nad Úpou a Janských Lázní. Zavede Vás ke kulturním památkám i do divočiny okolo Černohorského potoka. Překvapivě pestrý je úsek od Piettova pomníku v Dolním Maršově k Modrokamenné boudě. Již po několika zastávkách porozumíte tvůrcům, proč se trasa jmenuje Via Piette. Osvícený kapitalista Prosper Piette de Rivale, titulovaný jako „Otec Krkonoš“, po sobě zanechal tolik práce, že ani čtyřicet let totality ji nemohlo zahladit. Z málo známých věcí cestou poznáte pomník německého romantického básníka Theodora Körnera, jedno z největších seskupení mravenišť u nás, „sbírku“ deseti hlavních hornin tvořících Krkonoše, veliký vápencový lom, zbytky zlatonosného dolu a jiné. Obnovený chodník Vám dovolí nahlédnout do Klauzového dolu, který již průvodci v 19. století označovali za nejromantičtější místo českých Krkonoš. Za sucha trasu projedete i na horském kole.

Via Piette

 
 

K prameni Labe

 
Sedačkovou lanovou dráhou ze Špindlerova Mlýna na Medvědín, odtud po turistické cestě a poté po tzv. Masarykově silnici k mohyle Hanče a Vrbaty. Dále po turistické cestě, nebo se vrátíte o několik desítek metrů zpět a po daleko atraktivnější cestě nad hranou Labského dolu kolem Labské boudy k prameni Labe. Od pramene Labe zpět k Labské boudě, odkud cesta sestupuje do Labského dolu, který v době zalednění Krkonoš vytvořil údolní ledovec. Po pravé straně je Labský a Pančavský vodopád. Ve strmých svazích Labského dolu se nacházejí jedny z nejvzácnějších botanických lokalit Krkonoš, kterým se zde říká zahrádky. Cesta vede až k Dívčím lávkám soutoku Labe a Bílého Labe.

Pramen Labe

 
 
 

Krátké trasy

 
  • Lanovkou vyjedete na Černou horu, kde se vydáte po červené turistické značce přes Černou boudu až na Václavák. Zde pokračujete po lyžařské trase, až narazíte na modrou turistickou značku (Sedlo pod Kolínskou boudou). Vydáte se doleva směrem k chatě Zrcadlovka a Hoffmannova bouda. Od boudy pokračujte po zelené turistické trase okolo léčebny Vesna k Marianu.
  • Vyjedete lanovkou na Černou horu (nebo vyjdete pěšky), kde se vydáte po naučné stezce Černohorská rašeliniště (příchod od Václaváku). Z Černohorských rašelinišť, východ u Pardubické boudy, kde je stánek s občerstvením, se vydáte po zelené turistické značce (Cesta T) k Modrým kamenům a poté se po modré turistické značce dostanete do Janských Lázní.
  • Z penzionu Marianum vyrazíte po zelené turistické značce na Janskou horu, kde pokračujete po žluté turistické značce přes Janskou boudu na Zlatou vyhlídku. Pokračujte dále po žluté značce k Hoffmannovým boudám, kde se vydáte po zelené přes Janský důl až do penzionu Marianum.
  • Vyjedete lanovkou na Černou horu (nebo vyjdete pěšky), kde půjdete po červené turistické značce směrem na Kolínskou boudu. Na rozcestí před kolínskou boudou (Sedlo pod kolínskou boudou) se dáte vpravo po modré turistické značce na Thámovu boudu. Dále po zelené turistické značce se dostanete k Mléčné farmě Sosna a k Valašským boudám. Pokračujte po zelené turistické značce až k Honsově Potoku. Na Pražačce se napojíte na modrou Rudolfovu cestu, po které dojdete až do Janských Lázní. Cestou narazíte na Modrokamennou boudu.
 
 

Dlouhé trasy

 
  • Autobusem z Janských Lázní dojedete až na Pomezní boudy, kde se po červené turistické značce vydáte na Soví sedlo (Cesta česko-polského přátelství). Pokračujte ze Sovího sedla po červené na Svorovou horu, kde je rozhledna. Ze Svorové hory pokračujte po červené značce, po které dojdete až na Sněžku. Ze Sněžky se napojíte na modrou turistickou značku a půjdete Obřím dolem až do Pece pod Sněžkou. Z Pece pod Sněžkou se autobusem dopravíte zpět do Janských Lázní.
  • Autobusem dojeďte do Pece pod Sněžkou, ze které dojdete po modré turistické značce k Obřímu dolu. Pokračujte stále po modré značce, po cestě je možné navštívit Sněžku, až dojdete k Luční boudě. Zde přejděte na červenou turistickou značku směrem na Výrovku. Cestou projdete okolo Výrovky, Liščí hory a dojdete k rozcestí se zelenou turistickou značkou a lyžařskou trasou. Vydáte se po zelené turistické značce na Pražskou boudu, kde se dáte červené značenou trasou, po které dojdete až na Černou horu. Cestou projdete okolo Kolínské boudy a Václaváku. Dolů z Černé hory se dostanete buď lanovkou, nebo pěšky.
  • Autem nebo autobusem jeďte do Pece pod Sněžkou, kde vyjedete lanovkou na Sněžku. Ze Sněžky se vydáte po červené turistické značce na Malý a Velký Stew a přes Polední kameny dojdete až ke Špindlerově boudě. Odtud jděte po žluté turistické trase na boudu u Bílého Labe, kde půjdete po modré turistické značce údolím Bílého Labe až k Luční boudě. Cestou projede okolo Bílé jámy. Z Luční boudy pokračujte po modré turistické značce až ke Sněžce a Obřím dolem se dostanete do Pece pod Sněžkou. Z Pece pod Sněžkou pojedete zpět do Janských Lázní autobusem nebo autem.
  • Autem jeďte do Špindlerova Mlýna, který celý projedete a zaplaťte si vjezd na parkoviště u Špindlerovy boudy (asi 300 Kč). Po červené turistické značce od Špindlerovy boudy se dejte směrem na Vysoké kolo, pokračujte až na odbočku se žlutou turistickou trasou, po které se vydejte na Labský vodopád. Je zde možnost navštívit i pramen Labe. Od Labského vodopádu se dejte po zelené turistické značce k Martinově boudě, kde se dáte po modré turistické trase. Cestou minete Brádlerovy boudy a Ptačí kámen. U Petrovy boudy se napojte na červenou turistickou značku, která vás zavede až ke Špindlerovým boudám.
  • Autem do Špindlerova Mlýna, kde se ve městě napojíte na modrou turistickou trasu směrem na údolí Labe. Projdete údolím Labe, až dojdete k jeho prameni. Odtud po žluté turistické značce dojdete na Medvědín, kde je krásný výhled (za pěkného počasí). Z Medvědína se můžete svést do Špindlerova Mlýna lanovkou nebo sejít pěšky.